Aktualności / Prace na wysokości – Zasady doboru zabezpieczeń

Prace na wysokości – Zasady doboru zabezpieczeń

Prace na wysokości – Zasady doboru zabezpieczeń

Praca na wysokości

Z pracą na wysokości spotykamy się niezwykle często, bo zgodnie z przepisami każde miejsce pracy położone 1m ponad poziomem podłogi lub ziemi jest już tak kwalifikowane*. Co więcej, prace na wysokości zaliczane są do robót szczególnie niebezpiecznych. Przy prowadzeniu prac szczególnie niebezpiecznych, każdy, nawet drobny błąd może skutkować bardzo poważnymi konsekwencjami, nie tylko dla osoby wykonującej pracę, jej współpracowników czy pracodawcy, ale także dla właściciela czy administratora budynku, gdzie taka praca jest wykonywana.

Jak więc przygotować się by ograniczyć ryzyko upadku do minimum?

Kolejność doboru zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości

Najlepiej zorganizować pracę tak by nie występowała konieczność prowadzenia prac na wysokości, a jeśli się tego nie da uniknąć, należy wyposażyć takie miejsce w środki ochrony zbiorowej.

Dopiero, gdy z jakichś powodów nie da się zastosować środków ochrony zbiorowej, wtedy można i należy użyć stosownych środków ochrony indywidualnej.

Przed przystąpieniem do wykonywania prac należy dokonać oceny ryzyka i zastosować środki eliminujące bądź zmniejszające to ryzyko, a w przypadku braku możliwości wyeliminowania ryzyka lub zastosowania środków ochrony zbiorowej, należy przygotować plan BIOZ**.

Środki ochrony zbiorowej

Środki ochrony zbiorowej, to środki przeznaczone do jednoczesnej ochrony grupy ludzi, w tym i pojedynczych osób, przed niebezpiecznymi i szkodliwymi czynnikami występującymi (…) w środowisku pracy, będące rozwiązaniami technicznymi stosowanymi w pomieszczeniach pracy, maszynach i innych urządzeniach.

Podstawowym zabezpieczeniem, jakie należy zastosować, gdy prowadzi się prace na wysokości, są środki ochrony zbiorowej, czyli balustrady. Wymóg stosowania balustrad jako podstawowego zabezpieczenia prac na wysokości wynika z następujących rozporządzeń:

  • rozporządzenie ministra infrastruktury z 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz.U. 2003, Nr 47, poz. 401),
  • załącznik do obwieszczenia ministra gospodarki, pracy i polityki społecznej z 28 sierpnia 2003 r. (poz. 1650),
  • rozporządzenie ministra pracy i polityki socjalnej z 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. nr 169, poz. 1650).

Srodki ochrony zbiorowej_Balustrady dachowe KeeGuard

Jak powinna wyglądać balustrada dachowa?

„Balustrada, (...), składa się z deski krawężnikowej o wysokości 0,15 m i poręczy ochronnej umieszczonej na wysokości 1,1 m. Wolną przestrzeń pomiędzy deską krawężnikową a poręczą wypełnia się w sposób zabezpieczający pracowników przed upadkiem z wysokości.”*** Niemal identyczny opis balustrady znajdziemy w normach PN-EN 14122 oraz PN-EN 13374.

Wykonanie balustrady dachowej nie zawsze jest proste i oczywiste, dlatego często inwestorzy z niej rezygnują. Rozwiązaniem w takich przypadkach jest zastosowanie balustrad z oferty firmy Kee Safety.

Balustrady Kee Safety

Dla dachów zielonych, dachów krytych papą czy membraną, gdzie zależy nam na szczelności poszycia, proponujemy system balustrad wolnostojących typu KeeGuard® oraz zabezpieczeń otworów dachowych i świetlików typu Kee Dome®. Systemy te działają na sprawdzonej zasadzie przeciwwagi i nie naruszają poszycia dachu. W pełni modułowa budowa pozwala swobodnie dopasować się do układu każdego dachu. Fragmenty, w miarę potrzeb, można łatwo demontować czy rozbudowywać, przy czym nie występuje ryzyko przebicia powłok dachowych podczas instalacji.

Dla zabezpieczenia dachów blaszanych proponujemy balustrady KeeGuard® Topfix nitowane do wierzchniej warstwy blachy. Dla dachów felcowanych, krytych blachą na rąbek stojący najlepsze są balustrady systemu KeeGuard® Topfix zaciskane, nienaruszające powłoki blaszanej.

Stosowanie środków ochrony zbiorowej i odpowiednia organizacja pracy na wysokości powinny być priorytetem. W kolejnym artykule przedstawimy podstawy doboru środków ochrony indywidualnej, które powinny być używane w przypadkach, kiedy nie ma możliwości użycia balustrad.

 

 

*Dz.U. nr 169 z 2003 r., poz. 1650 ze zm.
**Dz.U. nr 120 z 2003 r., poz. 1126
***Dz.U. nr 47 z 2003 r., poz. 401