Konstrukcje KEE KLAMP dla magazynów

  • Regały magazynowe zbudowane ze złączy rurowych KEE KLAMP
  • Wieszaki magazynowe zbudowane przy użyciu złączek KEE KLAMP
  • Konstrukcje KEE KLAMP dla magazynów
  • Barierki bezpieczeństwa przy rampie przeładunkowej
  • Barierka ochronna KEE KLAMP w magazynie

Projekty

Konstrukcje rurowe KEE KLAMP są często wykorzystywane w wyposażeniu  magazynów.

Złącza rurowe KEE KLAMP nadają się do budowy rożnego rodzaju konstrukcji wykorzystywanych w magazynach, np. regałów i wieszaków magazynowych czy barierek przy rampach przeładunkowych.

Pracujesz nowym projektem? Skontaktuj się z naszym działem technicznym

Produkty wykorzystane w przedstawionym projekcie

Połącz się z nami


Zobacz więcej instalacji