Kee Safety Kee Safety Polska - Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Odwiedzasz Poland wersję Kee Safety z United States. Czy chcesz aby przenieść Cię na wersję United States?

Tak, przenieś mnie na stronę United States
Nie, pozostań na stronie Poland

Ochrona przed upadkiem: Różnica między Środkami ochrony zbiorowej a Środkami ochrony indywidualnej

Ochrona przed upadkiem - Kee Safety

Jaka jest różnica między ochroną zbiorową przed upadkiem a systemami asekuracyjnymi? Kiedy osoby odpowiedzialne za BHP lub osoby zajmujące się bezpieczeństwem i utrzymaniem obiektu muszą zdecydować o zabezpieczeniu przed upadkiem z dachu, mogą skorzystać z dobrych rad dziennikarzy w kwestii rozpoznania tematu pytaniami: „Kto, co, kiedy, gdzie i dlaczego”. Kto, co i kiedy ma dostęp do dachu w celu konserwacji, napraw, inspekcji lub innych zadań? Ważne jest, aby wszystkie systemy ochrony przed upadkiem spełniały europejskie normy bezpieczeństwa i posiadały odpowiednie certyfikaty bezpieczeństwa. Każdy pracownik na dachu musi być zabezpieczony na swoim stanowiskiem pracy. Aby zapewnić maksymalne bezpieczeństwo pracownikom, używa się nowoczesne urządzenia asekuracyjne.

Ochrona zbiorowa

To oczywiste, że należy chronić w takich sytuacjach pracowników i zapewniać im bezpieczeństwo, a więc bezpieczne miejsce pracy. Pozostają pytania ‘gdzie i dlaczego’, a więc między innymi jaki rodzaj zabezpieczenia przed upadkiem należy zastosować, asekurację czy ochronę zbiorową?

Barierki ochronne i siatki zabezpieczające to przykłady sprzętu chroniącego pracowników przed upadkiem z wysokości.

Zbiorowa ochrona przed upadkiem, czyli barierka np. po obwodzie dachu, ma na celu ochronę wszystkich osób pracujących na wysokości bez środków ochrony indywidualnej. Ograniczeniem w poruszaniu się są tylko poręcze bezpieczeństwa wokół zagrożeń. W ramach systemów zabezpieczenia stosuje się różne rozwiązania, takie jak barierki ochronne, siatki zabezpieczające oraz systemy asekuracyjne, które są dostosowane do specyficznych potrzeb różnych branż, takich jak energetyka wiatrowa, budownictwo, górnictwo, przemysł chemiczny i farmaceutyczny. W zależności od typu dachu i rodzaju prac, stosuje się różne systemy zabezpieczenia, aby zminimalizować ryzyko upadku.

Przepisy jasno określają, że tam, gdzie to możliwe, należy stosować system barierek ochronnych, ponieważ zawsze chroni pracowników i nie wymaga specjalnego szkolenia ani konserwacji. Nazywa się go systemem „zbiorowym”, ponieważ podczas wykonywania swoich zadań chronionych jest jednocześnie wielu pracowników bez wymogu stosowania ŚOI (Środków Ochrony Indywidualnej). W obszarach o ograniczonej przestrzeni, na dachach o dużym nachyleniu lub wszędzie tam, gdzie zastosowanie systemu zbiorowego nie jest możliwe lub nie jest praktyczne, należy zastosować system ochrony indywidualnej połączony z ŚOI. Należy zapewnić odpowiednie środki ochrony indywidualnej na danym stanowisku. Właściwe miejsca do zabezpieczania pracowników na dachu powinny mieć sprawdzone i certyfikowane punkty kotwiczenia. Bezpieczny i odpowiedni system ŚOI obejmuje pełną uprząż klasy A, linkę o stałej lub regulowanej długości np. linę z urządzeniem samohamownym. Oczywiście, co najważniejsze, na dachu muszą znajdować się też odpowiednie punkty kotwiczące, systemy asekuracyjne do których można wpiąć ŚOI.

 

Pracownik w szelkach bezpieczeństwa przy użyciu linki asekuracyjnej

Środki ochrony indywidualnej

System asekuracyjny, czyli zabezpieczający w razie upadku lub ograniczający dostęp, to forma ochrony osobistej, która ogranicza miejsce, w którym dana osoba może wejść na dach i sposób, w jaki może się poruszać. Systemy asekuracyjne wymagają od użytkownika stosowania odpowiednich środków ochrony indywidualnej (ŚOI), czyli szelek bezpieczeństwa i linek bezpieczeństwa oraz umiejętności ich obsługi i użytkowania. Systemy powstrzymywania spadania chronią ograniczoną liczbę pracowników, wymagają od nich posiadania aktualnych szkoleń oraz zrozumienia zasad pracy przy użyciu ŚOI. Problemem może być np. zrozumienie różnicy między pracą w ograniczeniu a pracą w zabezpieczeniu.

Praca w ograniczeniu. Systemy ograniczające, lub inaczej mówiąc do ‘pracy w ograniczeniu’, nie dopuszczają do rozpoczęcia spadania, a więc i powstania upadku. Aby zakwalifikować system jako ‘ograniczający’, umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz długość liny łączącej z nim pracownika musi być tak dobrana, by nie dopuścić użytkownika bliżej niż 0,5m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożonego upadkiem. Dla standardowej długości linki bezpieczeństwa (2m) system należy zamontować nie bliżej niż 2,5m od krawędzi potencjalnego upadku. W niektórych systemach asekuracyjnych wykorzystuje się linki z sztywną prowadnicą.

Praca w zabezpieczeniu

System powstrzymujący upadek lub inaczej mówiąc system zabezpieczający (w razie upadku) dopuszcza sytuację, że użytkownik rozpoczyna spadanie. Zadaniem systemu jest powstrzymanie upadku oraz zmniejszenie sił działających na ciało użytkownika w taki sposób, by ograniczyć jego skutki. Systemy projektuje się tak, by skutecznie powstrzymały i zamortyzowały upadek zanim dojdzie do uderzenia o ziemię lub inną występującą na obiekcie przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.).
Należy upewnić się, że wszystkie systemy zabezpieczeń są właściwie zamocowane do odpowiednich elementów konstrukcyjnych. Aby system asekuracyjny spełniał swoją rolę, należy korzystać z odpowiednich punktów kotwiczenia.

Jak widać na przykładzie tylko tych kilku informacji, stosowanie systemów asekuracji w połączeniu z ŚOI wymaga dużej wiedzy, doświadczenia w pracach z urządzeniami asekuracyjnymi i nie jest zalecane dla użytkowników, którzy nie pracują z ŚOI na co dzień. Urządzenia samozaciskowe, takie jak elastyczne lub sztywne prowadnice, są kluczowe w indywidualnej ochronie przed upadkiem, zapewniając zgodność z europejskimi normami bezpieczeństwa.

Szelki bezpieczeństwa - ochrona przed upadkiem z wysokości

Niezależnie od tego, czy stosowany jest system ochrony zbiorowej przed upadkiem, czy systemy asekuracyjne, właściwa ochrona przed upadkiem zaczyna się od zrozumienia różnic pomiędzy zagrożeniami występującymi na dachu. Kluczowym elementem ochrony są wysokiej jakości szelki bezpieczeństwa, które zapewniają skuteczną ochronę przed upadkiem podczas pracy na wysokościach. Podstawowe zagrożenia na dachu to: miejsce dostępu do dachu (wejścia i zejścia), otwory dachowe, przeszkody i niezabezpieczone krawędzie dachu. Miejsca dostępu na dach - wejście i zejście z dachu.

Wybór sprzętu chroniącego przed upadkiem z wysokości

Aby dostać się na dach, powszechnie stosuje się drabiny. Drabina taka musi być zgodna z odpowiednimi przepisami, takimi jak np. norma PN-EN14122. Norma ta, oprócz wymagań dla samej drabiny, wymaga by stosować konkretne systemy zabezpieczeń dostępu wykonane z materiałów niepalnych. W tym celu należy stosować samozamykające się bramki bezpieczeństwa połączone z systemem barierek dachowych po obu stronach wyjścia z drabiny. Zabezpieczenie takie ma za zadanie chronić osoby przed przypadkowym wpadnięciem w otwór dostępowy drabiny. System barierek Kee Guard®, używany w połączeniu z bramkami Kee Gate®, stanowi zbiorowy system ochrony przed upadkiem przeznaczony do tego celu.

Ochrona pracowników na stanowiskach pracy jest kluczowa. Jeśli dostęp na dach odbywa się przez wyłaz dachowy, warto sprawdzić, czy posiada on poręcze zabezpieczające wokół wyłazu i bramkę samozamykającą się na wejściu. Bramka Kee Gate® oraz barierki Kee Dome® zapewniają zarówno dostęp, jak i zabezpieczenie przed upadkiem.

Na stanowisku pracy, wybór odpowiedniego sprzętu ochronnego zależy od charakteru wykonywanej pracy. Warto pamiętać, że łańcuchy zamiast bramek nie są dopuszczone jako środki ochrony przed upadkiem z wysokości przy punktach dostępu.

Urządzenia samohamowne są istotnym elementem indywidualnych środków ochrony przed upadkiem. Systemy te, w połączeniu z innymi komponentami, takimi jak szelki bezpieczeństwa, zapewniają skuteczną ochronę.

Wysokości ochrona jest niezbędna podczas prac na dużych wysokościach. Szelki zabezpieczające i akcesoria, takie jak bramki i barierki, odgrywają kluczową rolę w zapewnieniu bezpieczeństwa pracowników.

Zapewnieniu bezpieczeństwa podczas pracy na wysokościach służą odpowiednie szelki i akcesoria. Wybór właściwego sprzętu ochronnego jest kluczowy dla minimalizacji ryzyka upadku.

Najczęściej zadawane pytania