Kee Safety

You are visiting the Poland Kee Safety website from United States. Would you like to go to the United States site?

Yes, take me to United States site
No, keep me on the Poland site

Przepisy - Prace na wysokości

Praca na wysokości - Omówienie przepisów związanych z organizacją i zabezpieczaniem prac prowadzonych na wysokości.

KS KWA 1550

Wybór przepisów w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa odnośnie pracy na wysokości

Prace na wysokości należą do prac szczególnie niebezpiecznych (Dz.U.03.169.1650 A i E).
Rozporządzenie Ministra Pracy oraz Polityki Społecznej w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy stanowi, że pracą na wysokości są czynności wykonywane na wysokości co najmniej 1,0 m nad poziomem gruntu i wymagają odpowiednich środków ochrony indywidualnej.
Pracą na wysokości jest również każda praca wykonywana na powierzchni wyniesionej ponad poziom każdej innej okolicznej powierzchni o co najmniej 1m.  Zgodnie z wymaganiami BHP, stosowanie zabezpieczeń przed upadkiem z wysokości jest obowiązkiem moralnym oraz wymogiem prawnym.

Pracodawcy, pracownicy oraz zleceniodawcy muszą przestrzegać wytycznych z dokumentu oceny ryzyka w przypadku pracy w miejscu szczególnie niebezpiecznym jakim jest np. dach oraz rozważyć, która z dostępnych metod pracy będzie najbezpieczniejsza i się do niej stosować.

Hierarchia doboru środków zabezpieczających przed upadkiem z wysokości a przepisy bezpieczeństwa i higieny pracy

Podczas doboru odpowiednich zabezpieczeń do prac budowlanych szczególnie niebezpiecznych, do których zalicza się praca na wysokości, PIP (Państwowa Inspekcja Pracy) radzi stosować następującą hierarchię opartą o ww przepisy:

1. Wyeliminuj ryzyko. Rozważ czy można w pełni wyeliminować pracę na wysokości? Czy można wykonać pracę z powierzchni ziemi przy zastosowaniu np. wysięgników?

2. Jeżeli nie można uniknąć pracy na wysokości, w pierwszej kolejności powinny być zastosowane środki ochrony zbiorowej, np. zgodne z przepisami balustrady do ochrony wszystkich osób przebywających na wysokości.

3. W ostateczności, „jeżeli (...) zastosowanie balustrad (...) jest niemożliwe, należy stosować inne skuteczne środki ochrony pracowników przed upadkiem z wysokości, odpowiednie do rodzaju i warunków wykonywania pracy” (Dz.U.03.169.1650 §106.2).

Urządzenia chroniące pracownika

Praca na wysokości niesie ze sobą nie tylko wysoki poziom adrenaliny, ale przede wszystkim szereg ryzyk, które muszą podlegać najsurowszym normom bezpieczeństwa stosowanym na co dzień. Rozumieniu rozporządzenia ministra pracy i stosowanie go na własnym terenie robót budowlanych, to podstawa legalnego i bezpiecznego prowadzenia tak niebezpiecznej czynności jak praca na wysokości.

Szczególna uwaga musi być poświęcona wyborowi optymalnego środka ochrony. Używaj urządzeń chroniących pracownika, które zostały zatwierdzone i przetestowane według określonych standardów. Od szelki bezpieczeństwa zaczynając, a na innych stałych konstrukcjach kończąc. Wykorzystanie tych urządzeń może uratować pracownikowi życie. Czy twoja firma jest gotowa na takie wyzwania?

System berierek bezpieczeństwa Kee Guard® przykręcony do konstrukcji dachu

Praca na wysokości Przepisy

Rozporządzenia - wytyczne

a)  Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP. (Dz. U. 03.169.1650) §105 do §110 oraz Załącznik nr 2 §1.

b)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. (Dz.U.03.47.401) art. 6 par 1 i 2 wraz z uwagą art 119 par 2 oraz art. 15, 16, 18, 20 i 21.

c)  Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie. (Dz. U. z dnia 15 czerwca 2002 r.) art. 7 dział 7 par. 298. 

Wyciąg sensu przepisów ogólnych na podstawie Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej w sprawie ogólnych przepisów BHP (Dz. U. 03.169.1650)

           - Balustrada ma mieć wysokość 1,1m

           - Balustrada powinna mieć krawężnik  o wysokości 15cm

           - W połowie wysokości balustrady powinna znajdować się poprzeczka lub wypełnienie uniemożliwiające wypadnięcie osób.

Normy dla Środków Ochrony Zbiorowej

PN-EN ISO 14122

"Maszyny. Bezpieczeństwo. Stałe środki dostępu do maszyn." Część 3: Schody, schody drabinowe i balustrady.

PN-EN 13374

"Tymczasowe systemy zabezpieczeń na krawędzi budynków (...)".

Normy dla Środków Ochrony Indywidualnej

PN-EN795:1999

Ochrona przed upadkiem z wysokości. Urządzenia kotwiczące. Wymagania i badania. Norma ta opisuje wszystkie systemy ochrony indywidualnej.

PN-EN353-2:1996

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Urządzenia samozaciskowe z giętką prowadnicą.

PN-EN354:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Linki bezpieczeństwa.

PN-EN355:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Amortyzatory.

PN-EN361:1997

Indywidualny sprzęt chroniący przed upadkiem z wysokości. Szelki bezpieczeństwa.

prPN-EN813

Indywidualny sprzęt zapobiegający upadkom z wysokości. Uprząż biodrowa.

prPN-EN358

Indywidualny sprzęt ochronny ustalający pozycję podczas pracy i zapobiegający upadkom z wysokości. Pasy ustalające pozycję podczas pracy i ograniczające przemieszczanie oraz linki ustalające pozycję podczas pracy.

Wszystkie systemy ochrony indywidualnej mogą zostać zaprojektowane jako:

systemy do wykonywanie pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczające do powstania upadku - rozpoczęcia spadania). Aby zakwalifikować system jako 'ograniczający', umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz długość liny łączącej pracownika musi być tak dobrana by nie dopuścić pracownika bliżej niż 0,5 m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożonego upadkiem.

lub

systemy 'powstrzymujące'.Systemy zaprojektowane w taki sposób by podczas wykonywania prac szczególnie niebezpiecznych, powstrzymać i zamortyzować 'szarpnięcie' człowieka w przypadku upadku zanim dojdzie do uderzenia o ziemię lub inną występującą na obiekcie przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.).

Koncentracja na stałych konstrukcjach w pracy na wysokości – fundament bezpieczeństwa

Właściwe przygotowanie do pracy na wysokości, wiedza i środki ochronne to jedno. Ale jest coś, co musi zawsze przejść pod lupę – mowa tu o stałych konstrukcjach. Czy są one na tyle stabilne, na tyle silne, aby utrzymać pracownika i zapewnić mu miejsce do pracy na wysokości?

Urządzenia chroniące pracownika, od rusztowań po inne stałe konstrukcje, muszą być starannie przeglądane i regularnie sprawdzane, aby zawsze spełniać najwyższe standardy bezpieczeństwa. Praca na wysokości nie może obejść się bez dokładnej kontroli i zrozumienia znaczenia stałych konstrukcji.

Monitorowanie oceny ryzyka zawodowego w pracy na wysokości

Między poręczami ochronnymi umieszczonymi z umiejętnością, a bezpieczeństwem pracownika pracującego na wysokości, istnieje nierozłączny związek. Tak jak tancerz balansujący na linie, tak pracownik na wysokości musi polegać na wytrzymałości i niezawodności urządzeń ochronnych. Jednak tancerz na linie wie, że niewielki błąd może skończyć się upadkiem, podobnie pracownik realizujący prace na wysokości musi być świadom ryzyka zawodowego, który niesie jego praca. Dlatego obowiązki pracodawcy obejmują regularne monitorowanie połączone z oceną ryzyka zawodowego, a także zapewnienie odpowiednich szkoleń z zakresu BHP.

Niezawodność konstrukcji budowlanych a praca na wysokości

Stanowiska pracy zlokalizowane na dużej wysokości, powinny być sprawdzone nie tylko pod kątem wysokości jaka dzieli Cię od podłoża, ale także jakości konstrukcji budowlanych, na której stoi Twój punkt podparcia. Każda platforma, rusztowanie, poręcz czy szelka bezpieczeństwa, to elementy, które poddane ciągłemu naciskowi mogą z biegiem czasu ulec zużyciu, a co za tym idzie, mogą stanowić potencjalne zagrożenie. Dlatego równie istotne, jak przepisy regulujące bezpośrednio pracę na wysokości, są także te na konstrukcjach budowlanych. Ich regularny przegląd, konserwacja i wymiana, to konieczność w każdym profesjonalnym miejscu pracy.

Bezpieczeństwo najwyższym priorytetem w pracy na wysokości

"Bezpieczeństwo przez wszystko" - to zdanie powinno być mottem każdego pracodawcy zatrudniającego pracowników wykonujących prace na wysokości. Praca na wysokości wymaga zrozumienia, jak każde odstępstwo od normy może prowadzić do poważnego wypadku. To zrozumienie prowadzi do szeregu praktyk, które mają na celu stworzenie jak najbezpieczniejszego środowiska pracy. To dlatego, obowiązki pracodawcy obejmują nie tylko zrozumienie oraz wdrażanie przepisów, ale przede wszystkim dbałość o to, aby normy te były ścisłe przestrzegane. Tylko w taki sposób praca na wysokości stanie się bezpieczna, profesjonalna i efektywna. Dążmy do tego, aby prace na wysokości zawsze kojarzyły się z najwyższymi standardami bezpieczeństwa!

 

Praca na wysokości – klucz do sukcesu to bezpieczeństwo!

Nie ma dwóch identycznych miejsc pracy na wysokości. Każde występuje w innej formie - z różnymi rodzajami powierzchni, różnymi rodzajami zadań i różnymi rodzajami ryzyka. Zrozumienie tych różnic i dostosowanie szkoleń oraz sprzętu do indywidualnych potrzeb to klucz do sukcesu. Czasem rozwiązaniem będą barierki bezpieczeństwa i inne stałe konstrukcje, a innym razem środki ochrony indywidualnej okażą się konieczne.

Zrozumienie Rozporządzenia Ministra Pracy i wybranie najbezpieczniejszego podejścia to podstawa. Ale ostatecznie, chodzi o pracowników. To oni muszą czuć się bezpieczni, kiedy pracują na wysokości. Kiedy rozumieją swoje obowiązki i fakt, że są chronieni przez szelki bezpieczeństwa i inne urządzenia chroniące, mogą skupić się na wykonaniu swojej pracy najlepiej, jak potrafią.

Praca na wysokości jest nieunikniona w wielu branżach, ale nie musi być tak niebezpieczna, jak się wydaje. Podejmując właściwe środki bezpieczeństwa, można znacznie zredukować ryzyko i pracować z wysokości z pełnym przekonaniem, że bezpieczeństwo jest gwarantowane.

Bądź bezpieczny. Bądź skuteczny. Świętuj każdy dzień bezpiecznej pracy na wysokości jako sukces twojego biznesu!