Kee Safety

You are visiting the Poland Kee Safety website from United States. Would you like to go to the United States site?

Yes, take me to United States site
No, keep me on the Poland site

Ochrona przed upadkiem z dachu w przemyśle petrochemicznym

Unikaj ryzyka związanego z konserwacją dachów w przemyśle petrochemicznym

Obecność wysoce żrących, korozyjnych i lotnych materiałów, takich jak chlor i kwas, występujących w zakładach chemicznych i petrochemicznych, wymaga rozległej konserwacji i naprawy systemów stojaków rurowych, zbiorników klarujących i osadników oraz innych urządzeń, które często narażają pracowników na niebezpieczeństwo upadku.

Bezpieczeństwo zakładów petrochemicznych

Zapewnienie zgodności z OSHA i bezpieczeństwa pracowników wymaga kompleksowej strategii zapobiegania upadkom, która obejmuje odpowiednie połączenie sprzętu chroniącego przed upadkiem, plan zjazdu i ratownictwa, szkolenie personelu oraz współpracę z firmą zajmującą się ochroną przed upadkiem, która docenia wyjątkowy charakter potencjalnych zagrożeń związanych z upadkiem w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Petrochemical Image