Kee Safety Kee Safety Polska - Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Odwiedzasz Poland wersję Kee Safety z United States. Czy chcesz aby przenieść Cię na wersję United States?

Tak, przenieś mnie na stronę United States
Nie, pozostań na stronie Poland

Ochrona przed upadkiem z dachu w przemyśle petrochemicznym

Unikaj ryzyka związanego z konserwacją dachów w przemyśle petrochemicznym

Obecność wysoce żrących, korozyjnych i lotnych materiałów, takich jak chlor i kwas, występujących w zakładach chemicznych i petrochemicznych, wymaga rozległej konserwacji i naprawy systemów stojaków rurowych, zbiorników klarujących i osadników oraz innych urządzeń, które często narażają pracowników na niebezpieczeństwo upadku.

Bezpieczeństwo zakładów petrochemicznych

Zapewnienie zgodności z OSHA i bezpieczeństwa pracowników wymaga kompleksowej strategii zapobiegania upadkom, która obejmuje odpowiednie połączenie sprzętu chroniącego przed upadkiem, plan zjazdu i ratownictwa, szkolenie personelu oraz współpracę z firmą zajmującą się ochroną przed upadkiem, która docenia wyjątkowy charakter potencjalnych zagrożeń związanych z upadkiem w przemyśle chemicznym i petrochemicznym.
Petrochemical Image