Kee Safety

You are visiting the Poland Kee Safety website from United States. Would you like to go to the United States site?

Yes, take me to United States site
No, keep me on the Poland site

Chroń pracowników przed zagrożeniami na dachu obiektu

Pracownicy i wykonawcy potrzebują bezpieczeństwa podczas wchodzenia na dach

Rozwiązania w zakresie bezpieczeństwa dla zarządców obiektów

Pracownicy, wykonawcy i inne osoby, które muszą mieć dostęp do dachu obiektu, muszą być w pełni przeszkoleni i chronieni przed zagrożeniami, jakie stwarzają dachy obiektów. Kierownictwo obiektów musi zatwierdzić wszystkie wnioski przed wejściem i ma prawo zabronić dostępu, jeśli istnieją niebezpieczne warunki.Wszystkie osoby wymagające dostępu do dachów obiektów muszą posiadać uprawnienia i zgodę przełożonego. Drzwi i włazy na dach powinny być zamknięte, gdy nie są używane, aby uniemożliwić dostęp osobom nieposiadającym wymaganych uprawnień i przeszkolenia. Drogi dostępu do dachów mogą obejmować bezpośredni dostęp lub schody, lub do drzwi lub włazu.
Facilities Image
APS UK PRJ MMIC GLASGOW 225

Podest chroniony Kee Walk

Kee Walk z poręczą
KS KGU 1784

Dachowa barierka ochronna KeeGuard®

KeeGuard
Hatch 15

Barierka ochronna KeeHatch