Kee Safety Kee Safety Polska - Dbamy o Twoje bezpieczeństwo

Odwiedzasz Poland wersję Kee Safety z United States. Czy chcesz aby przenieść Cię na wersję United States?

Tak, przenieś mnie na stronę United States
Nie, pozostań na stronie Poland

Odpowiedzialność społeczna

Nasze zaangażowanie w etykę i środowisko.

Nasze wartości i przekonania

Ponieważ firma Kee Safety jest światowym liderem w dziedzinie inteligentnych rozwiązań bezpieczeństwa ponad ziemią, prowadzimy naszą działalność w sposób odpowiedzialny. Nasza polityka etyczna, środowiskowa i społeczna jest w pełni popierana przez wszystkich członków zarządu Kee Safety i szerszego zespołu kierowniczego.Reputacja naszej firmy oraz zaufanie i pewność osób, które z nami współpracują, to nasz najważniejszy zasób. W związku z tym nasza lojalność wobec wszystkich naszych polityk jest kluczowa i stanowi podstawę naszej działalności.

Nasza polityka

Adobestock 231113392 950X540

Polityka pracy

Zatrudnienia powinno być swobodnym wyborem zgodnie z Modern Slavery Act - 2015. Praca dzieci nie może być wykorzystywana w żadnym momencie i w żadnym celu przy dostawie materiałów lub produktów. Wszystkie przedsiębiorstwa muszą zapewnić, że w żadnej części naszej działalności ani w naszych łańcuchach dostaw nie występuje jakikolwiek rodzaj niewolnictwa, poddaństwa, pracy przymusowej lub obowiązkowej oraz handlu ludźmi.

Przeciwko pracy niewolniczej
Adobestock 19916227 950X540

Polityka w zakresie warunków pracy

Wszystkie warunki i środowiska pracy muszą być bezpieczne i zgodne z odpowiednimi przepisami regionalnymi lub krajowymi. Czas pracy musi być zgodny z lokalnymi, krajowymi lub regionalnymi wytycznymi lub przepisami. Dyskryminacja jakiegokolwiek rodzaju nie będzie tolerowana. Nadużycia, nękanie, zastraszanie lub jakiekolwiek formy mobbingu nie będą tolerowane. Ludzie będą traktowani z szacunkiem przez cały czas.

Adobestock 251619955 950X540

Polityka Rekrutacyjna

Firma Kee Safety mocno wierzy, że kluczem do jej sukcesu są jej pracownicy. Naszym celem będzie rekrutacja i awansowanie wyłącznie na podstawie zasług. Najwyższy poziom osobistej uczciwości musi być utrzymywany przez cały czas przez cały nasz zespół. Niewłaściwa zachęta lub łapówka, otrzymana lub wręczona, nigdy nie będzie tolerowana.

Shutterstock 380464495950X540

Polityka ochrony środowiska

Firma Kee Safety będzie dążyć do zminimalizowania swojego wpływu na środowisko zawsze i wszędzie, gdzie to możliwe, oraz do przestrzegania wszystkich stosownych przepisów dotyczących ochrony środowiska w każdym kraju, w którym prowadzimy działalność.

Do tego dochodzi cel, jakim jest ograniczenie wszelkich odpadów, a także to, że wszelkie wytworzone odpady będą w 100% poddawane recyklingowi. Strategia ta została wdrożona w Cradley w 2019 roku i w ciągu 12 miesięcy zaowocowała recyklingiem 31,82 ton odpadów z drewna i tektury. Ponieważ każda tona poddana recyklingowi pozwala zaoszczędzić około 17 drzew, więc w 2019 roku uratowaliśmy około 541 drzew. Liczba ta z roku na rok rośnie.

KT IFU Sales Mockup 1600

Polityka reklamowa

Firma Kee Safety wierzy, że uczciwość w kontaktach z klientami jest koniecznością dla udanych relacji handlowych. W tym celu będziemy unikać nieprawdy, zatajania i wyolbrzymiania we wszystkich reklamach i innych publicznych komunikatach.

Adobestock 355152474 950X540

Polityka prywatności

Zapewnimy taki sam stopień poufności informacji o klientach, jak w przypadku naszych własnych informacji poufnych. Wszyscy pracownicy muszą działać z zachowaniem najwyższego poziomu osobistej uczciwości - w związku z tym łapówkarstwo lub ułatwienia nigdy nie będą akceptowane.

Polityka prywatności
Adobestock 370132144 950X540

Międzynarodowa polityka gospodarcza

Zobowiązujemy się do poszanowania i przestrzegania przepisów prawa lokalnego, krajowego i międzynarodowego oraz innych stosownych przepisów obowiązujących w każdej społeczności i kraju, w którym działamy. Przez cały czas będziemy szanować tradycje, kultury i wierzenia każdego kraju, w którym działamy.

Ponadto, będziemy dążyć do wyszukiwania wewnątrz firmy oraz w ramach naszego łańcucha dostaw lub działań wykonawców/klientów i zgłaszania odpowiednim władzom wszelkich firm/osób, które są zaangażowane w następujące działania:

  • Niewolnictwo lub służebność
  • Osoby zmuszone do wykonywania pracy przymusowej lub obowiązkowej
  • Podróż osoby w celu wykorzystania jej pod jakimkolwiek względem
  • Wykorzystanie osób podatnych na zagrożenia w sposób, w jaki osoba niepodatna na zagrożenia prawdopodobnie odmówiłaby wykorzystania w tym samym celu
Pełna polityka etyczna