Systemy ochrony zbiorowej i indywidualnej zabezpieczające przed upadkiem z wysokości. Barierki do zabezpieczania krawędzi dachów, poziome liny asekuracyjne, bezpieczne podesty dachowe oraz systemy asekuracyjne z przenośnymi masami kotwiczącymi.