Drogowe barierki bezpieczeństwa

  • Drogowe barierki bezpieczeństwa
  • Barierki drogowe KEE KLAMP
  • Barierki drogowe wygradzające ruch pieszych
  • Barierki bezpieczeństwa na bazie złączy KEE KLAMP

Projekty

Powyżej przedstawiamy kilka przykładów instalacji barierek drogowych wykonanych pzry użyciu złączy rurowych KEE KLAMP.

Atestowane balustrady bezpieczeństwa na bazie złączy Kee Safety należą do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Celem zastosowania balustrad jest ochrona użytkowników przed nieprawidłowymi zachowaniami, jak nagłe wtargnięcie na sąsiadującą jezdnię czy torowisko.

Barierki zabezpieczają użytkowników w rejonie ciągów komunikacyjnych, skarp, nasypów, schodów i pochylni, kanalizując ich ruch oraz zabezpieczając przed przekraczaniem jezdni w miejscach niedozwolonych.

Systemy barierek ochronnych firmy Kee Safety posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM Nr AT/2011-02-2794) na stosowanie w budownictwie balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy żeliwnych KEE KLAMP, aluminiowych złączy KEE LITE oraz żeliwnych złączy KEE ACCESS przeznaczonych do montażu balustrad na podjazdy dla osób niepełnosprawncyh.

Pracujesz nowym projektem? Skontaktuj się z naszym działem technicznym

Produkty wykorzystane w przedstawionym projekcie

Połącz się z nami


Zobacz więcej instalacji