Powyżej przedstawiamy kilka przykładów instalacji barierek drogowych wykonanych pzry użyciu złączy rurowych KEE KLAMP.

Atestowane balustrady bezpieczeństwa na bazie złączy Kee Safety należą do grupy urządzeń bezpieczeństwa ruchu pieszych i rowerzystów. Celem zastosowania balustrad jest ochrona użytkowników przed nieprawidłowymi zachowaniami, jak nagłe wtargnięcie na sąsiadującą jezdnię czy torowisko.

Barierki zabezpieczają użytkowników w rejonie ciągów komunikacyjnych, skarp, nasypów, schodów i pochylni, kanalizując ich ruch oraz zabezpieczając przed przekraczaniem jezdni w miejscach niedozwolonych.

Systemy barierek ochronnych firmy Kee Safety posiadają Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów (IBDiM Nr AT/2011-02-2794) na stosowanie w budownictwie balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy żeliwnych KEE KLAMP, aluminiowych złączy KEE LITE oraz żeliwnych złączy KEE ACCESS przeznaczonych do montażu balustrad na podjazdy dla osób niepełnosprawncyh.