Materialy Dodatkowe / Systemy asekuracyjne - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Krótka charakterystyka systemów chroniących przed upadkiem z wysokości wraz z opisem ich budowy, zalet i zakresu ochrony.

Systemy asekuracyjne - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Systemy asekuracyjne - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Asekuracja na dachu

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę możliwych sposobów zabezpieczania pracowników pracujących na wysokości; zakres ochrony przed upadkiem oferowany przez poszczególne rozwiązania asekuracyjne oraz krótką charakterystykę dostępnych systemów. Asekuracja na dachu to nieodłączny element bezpiecznej pracy na wysokości. W celu ochrony życia i zdrowia, pracodawca jest zobowązany zapewnić swoim pracownikom maksymalne bezpieczeństwo stosując środki ochrony indywidualnej jak i zbiorowej.

PEŁNA, NAJLEPSZA OCHRONA ZBIOROWA PRZED UPADKIEM Z WYSOKOŚCI - ASEKURACJA NA DACHU

Balustrady do zabezpiecznia krawędzi dachu oraz świetlików dachowych

Instalując balustrady zapewniamy pełną ochronę dla wszystkich użytkowników dachu, na całej jego powierzchni. Jest to podstawowe zabezpieczenie wymagane przez przepisy. Dostępne w naszej ofercie wolnostojące balustrady nie narujszają delikatnego poszycia dachu krytego membraną czy papą. Do dachów z odpowiednią attyką lub do dachów blaszanych stosujemy balustrady kotwione powierzchniowo. Balustrady to podstawowa asekuracja, która chroni przed ryzykiem upadku z wysokości. Zaliczamy je do środków ochrony zbiorowej. Umożliwiają bezpieczeństwo pracy jak i bezpieczne korzystanie z powierzchni dachu na codzień.

Zgodność z normami:PN-EN 13374 oraz PN-EN 14122. Dla dachów bez stosownej attyki wymagana jest bortnica.

Systemy ochrony zbiorowej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEEGUARD - wolnostojąca balustrada: ocynkowana ogniowo lub na zamówienie lakierowana proszkowo
 • KEEGUARD LITE - wolnostojąca balustrada: aluminiowa
 • KEEGUARD TOPFIX - balustrada dachowa montowana do dachów blaszanych
 • KEEGUARD FOLDSHIELD - ocynkowana, wolnostojąca balustrada z możliwością jej składania gdy nie jest użytkowana
 • KEEGUARD PREMIUM - ocynkowana, wolnostojąca balustrada samonośna o kompaktowej budowie
 • KEE DOME - system balustrad wolnostojących dedykowany do zabezpieczania świetlików dachowych.

SYSTEMY ASEKURACYJNE - DOBRA OCHRONA INDYWIDUALNA W TRAKCIE PRACY NA WYSOKOŚCI

System asekuracji linowej do zabezpieczenia przed upadkiem z wysokości - rozpięty wzdłuż krawędzi dachu system lin asekuracyjnych zapewnia swobodną pracę dla dwóch lub trzech pracowników na każdym odcinku*. Taki system asekuracyjny może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Oferowane przez naszą firmę systemy stanowiące środki ochrony indywidualnej mogą być wolnostojące, oparte na masach kotwiczących lub kotwione. Kotwione systemy mogą występować w wersji montowanej do konstrukcji dachu (belki stalowe lub beton) lub montowanej powierzchniowo z minimalną ingerencją w poszycie dachu. Chroniące przed upadkiem z wysokości systemy asekuracji linowej to sprzęt ochrony indywidualnej należący do niezwykle skutecznych środków ochrony przed upadkiem.

* Odcinek systemu: grupa słupków kotwiczących połączonych wspólną liną asekuracyjną zakończoną obustronnie amortyzatorami.

Zgodność z normą: PN-EN 795 klasa C (oraz E). Wymaga szelek bezpieczeństwa i linki o stałej długości oraz podstawowego szkolenia.

Systemy ochrony indywidualnej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEELINE - system stałych, poziomych lin asekuracyjnych – Lina Życia
 • KEE ANCHOR - WEIGHTANKA -
 • wolnostojący system poziomych lin asekuracyjnych z możliwością zmiany
 • miejsca użytkowania, jego zaletą jest brak ingerencji w poszycie dachu.
 • KEE WALK - bezpieczne podesty dachowe

PRAKTYCZNA OCHRONA INDYWIDUALNA - SYSTEM ASEKURACYJNY PODCZAS WYKONYWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Systemy asekuracji linowej z regulowaną linką bezpieczeństwa

Asekuracja na dachu w postaci rozpiętego np. wzdłuż kalenicy dachu systemu asekuracyjnego zapewnia swobodny dostęp dla dwóch lub trzech pracowników na każdym odcinku*. Może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Oferowane przez naszą firmę systemy mogą być wolnostojące, oparte na masach kotwiczących lub kotwione. Kotwione systemy mogą występować w wersji montowanej do konstrukcji dachu (belki stalowe lub beton) lub montowanej powierzchniowo z minimalną ingerencją w poszycie dachu. Zastosowanie systemów asekuracyjnych linowych z regulowaną linką bezpieczeństwa stanowi świetne zabezpieczenie przed upadkiem z wysokości.

* Odcinek systemu: grupa słupków kotwiczących połączonych wspólną liną asekuracyjną zakończoną obustronnie amortyzatorami.

Zgodność z normą: PN-EN 795 klasa C (oraz E). Wymaga od użytkownika posiadania szelek i linki o regulowanej długości oraz zaawansowanego szkolenia i dużej odpowiedzialności podczas użytkowania.

Systemy ochrony indywidualnej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEELINE - system stałych, poziomych lin asekuracyjnych – Lina Życia
 • KEE ANCHOR - WIREANKA - wolnostojący system
 • poziomych lin asekuracyjnych z możliwością zmiany miejsca użytkowania.
 • Jego zaletą jest brak ingerencji w poszycie dachu.

MINIMALNA OCHRONA INDYWIDUALNA

Punkty asekuracyjne

Punkty asekuracyjne to systemy asekuracji punktów zaczepowych zapewniający ograniczony dostęp dla jednego lub dwóch pracowników na każdy punkt. Szelki bezpieczeństwa zmniejszają ryzyko upadku i umożliwiają bezpieczne przemieszczanie wpinając się w kolejne punkty kotwiczenia. Może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Systemy te mogą być wolnostojące, kotwione do konstrukcji lub kotwione powierzchniowo. Zapobiegające przed upadkiem systemy asekuracyjne składające się z punktów zaczepowych to świetny rodzaj zabezpieczeń przy pracy na wysokości.

Zgodność z normą: PN-EN 795 Klasa A (oraz E). Wymaga od użytkownika posiadania szelek i linki o stałej lub regulowanej długości oraz zaawansowanego szkolenia i dużej odpowiedzialności podczas użytkowania.

Systemy ochrony indywidualnej oferowany przez firmę Kee Safety:

 • KEE ANCHOR - WEIGHTANKA - przenośny, wolnostojący punkt zaczepowy (bezwładna masa kotwicząca)
 • KEE I-BOLT - system stałych lub demontowalnych, oczkowych punktów zaczepowych:

1. Ringanka® - stałe punkty zaczepowe, śruby oczkowe klasy A1 i A2

2. Keyanka® - demontowalne punkty zaczepowe klasy A1 dla zachowania wysokiej estetyki wnętrz, służące do asekuracji pracowników podczas prac na wysokości (np. mycie okien, serwis urządzeń klimatyzacji przyokiennej itp.)

Wszystkie systemy ochrony indywidualnej mogą zostać zaprojektowane jako:

 • systemy do pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczające do powstania
 • upadku - rozpoczęcia spadania). Aby zakwalifikować system jako
 • 'ograniczający', umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz
 • długość liny łączącej pracownika musi być tak dobrana by nie dopuścić go
 • bliżej niż 0,5 m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożenia
 • upadkiem,

lub

 • systemy 'powstrzymujące'. Systemy zaprojektowane w taki sposób by w
 • sytuacji upadku człowieka, nie dopuścić do uderzenia o ziemię lub inną
 • przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.) oraz zminimalizować siłę
 • szarpnięcia.

Pracujesz nad nowym projektem? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy?