Materialy Dodatkowe / Przepisy - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Krótka charakterystyka systemów chroniących przed upadkiem z wysokości wraz z opisem ich budowy, zalet i zakresu ochrony.

Przepisy - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Przepisy - Dobór systemów ochrony przed upadkiem

Dobór właściwego systemu ochrony przed upadkiem

Poniżej przedstawiamy krótką charakterystykę możliwych sposobów zabezpieczania pracowników pracujących na wysokości; zakres ochrony przed upadkiem oferowany przez poszczególne rozwiązania asekuracyjne oraz krótką charakterystykę dostępnych systemów.

PEŁNA, NAJLEPSZA OCHRONA ZBIOROWA

Balustrady do zabezpiecznia krawędzi dachu oraz świetlików dachowych

Instalując balustrady zapewniamy pełną ochronę dla wszystkich użytkowników dachu, na całej jego powierzchni. Jest to podstawowe zabezpieczenie wymagane przez przepisy. Dostępne w naszej ofercie wolnostojące balustrady nie narujszają delikatnego poszycia dachu krytego membraną czy papą. Do dachów z odpowiednią attyką lub do dachów blaszanych stosujemy balustrady kotwione powierzchniowo.

Zgodność z normami:
PN-EN 13374 oraz PN-EN 14122. Dla dachów bez stosownej attyki wymagana jest bortnica.

Systemy ochrony zbiorowej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEEGUARD - wolnostojąca balustrada: ocynkowana ogniowo lub na zamówienie lakierowana proszkowo
 • KEEGUARD LITE - wolnostojąca balustrada: aluminiowa
 • KEEGUARD TOPFIX - balustrada dachowa montowana do dachów blaszanych
 • KEEGUARD FOLDSHIELD - ocynkowana, wolnostojąca balustrada z możliwością jej składania gdy nie jest użytkowana
 • KEEGUARD PREMIUM - ocynkowana, wolnostojąca balustrada samonośna o kompaktowej budowie
 • KEE DOME - system balustrad wolnostojących dedykowany do zabezpieczania świetlików dachowych.

DOBRA OCHRONA INDYWIDUALNA

System asekuracji linowej

Rozpięty wzdłuż krawędzi dachu system lin asekuracyjnych zapewnia swobodną pracę dla dwóch lub trzech pracowników na każdym odcinku*. Może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Oferowane przez naszą firmę systemy mogą być wolnostojące, oparte na masach kotwiczących lub kotwione. Kotwione systemy mogą występować w wersji montowanej do konstrukcji dachu (belki stalowe lub beton) lub montowanej powierzchniowo z minimalną ingerencją w poszycie dachu.

* Odcinek systemu: grupa słupków kotwiczących połączonych wspólną liną asekuracyjną zakończoną obustronnie amortyzatorami.

Zgodność z normą:
PN-EN 795 klasa C (oraz E). Wymaga szelek bezpieczeństwa i linki o stałej długości oraz podstawowego szkolenia.

Systemy ochrony indywidualnej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEELINE - system stałych, poziomych lin asekuracyjnych – Lina Życia
 • KEE ANCHOR - WEIGHTANKA - wolnostojący system poziomych lin asekuracyjnych z możliwością zmiany miejsca użytkowania, jego zaletą jest brak ingerencji w poszycie dachu.
 • KEE WALK - bezpieczne podesty dachowe

PRAKTYCZNA OCHRONA INDYWIDUALNA

Systemy asekuracji linowej z regulowaną linką bezpieczeństwa

Rozpięty np. wzdłuż kalenicy dachu system asekuracyjny zapewnia swobodny dostęp dla dwóch lub trzech pracowników na każdym odcinku*. Może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Oferowane przez naszą firmę systemy mogą być wolnostojące, oparte na masach kotwiczących lub kotwione. Kotwione systemy mogą występować w wersji montowanej do konstrukcji dachu (belki stalowe lub beton) lub montowanej powierzchniowo z minimalną ingerencją w poszycie dachu.

* Odcinek systemu: grupa słupków kotwiczących połączonych wspólną liną asekuracyjną zakończoną obustronnie amortyzatorami.

Zgodność z normą:
PN-EN 795 klasa C (oraz E). Wymaga od użytkownika posiadania szelek i linki o regulowanej długości oraz zaawansowanego szkolenia i dużej odpowiedzialności podczas użytkowania.

Systemy ochrony indywidualnej oferowane przez firmę Kee Safety:

 • KEELINE - system stałych, poziomych lin asekuracyjnych – Lina Życia
 • KEE ANCHOR - WIREANKA - wolnostojący system poziomych lin asekuracyjnych z możliwością zmiany miejsca użytkowania. Jego zaletą jest brak ingerencji w poszycie dachu.

MINIMALNA OCHRONA INDYWIDUALNA

Punkty asekuracyjne

System punktów zaczepowych, asekuracyjnych zapewniający ograniczony dostęp dla jednego lub dwóch pracowników na każdy punkt. Może ograniczać dostęp lub powstrzymywać w razie upadku. Systemy te mogą być wolnostojące, kotwione do konstrukcji lub kotwione powierzchniowo.

Zgodność z normą:
PN-EN 795 Klasa A (oraz E). Wymaga od użytkownika posiadania szelek i linki o stałej lub regulowanej długości oraz zaawansowanego szkolenia i dużej odpowiedzialności podczas użytkowania.

Systemy ochrony indywidualnej oferowany przez firmę Kee Safety:

 • KEE ANCHOR - WEIGHTANKA - przenośny, wolnostojący punkt zaczepowy (bezwładna masa kotwicząca)
 • KEE I-BOLT - system stałych lub demontowalnych, oczkowych punktów zaczepowych:

1. Ringanka® - stałe punkty zaczepowe, śruby oczkowe klasy A1 i A2
2. Keyanka® - demontowalne punkty zaczepowe klasy A1 dla zachowania wysokiej estetyki wnętrz, służące do asekuracji pracowników podczas prac na wysokości (np. mycie okien, serwis urządzeń klimatyzacji przyokiennej itp.)

Wszystkie systemy ochrony indywidualnej mogą zostać zaprojektowane jako:

 • systemy do pracy w 'ograniczeniu' (niedopuszczające do powstania upadku - rozpoczęcia spadania). Aby zakwalifikować system jako 'ograniczający', umiejscowienie elementów systemu asekuracyjnego oraz długość liny łączącej pracownika musi być tak dobrana by nie dopuścić go bliżej niż 0,5 m od krawędzi dachu lub innego miejsca zagrożenia upadkiem,

lub

 • systemy 'powstrzymujące'. Systemy zaprojektowane w taki sposób by w sytuacji upadku człowieka, nie dopuścić do uderzenia o ziemię lub inną przeszkodę (np. daszek, wiatę itp.) oraz zminimalizować siłę szarpnięcia.

Pracujesz nad nowym projektem? Potrzebujesz więcej informacji lub pomocy?