Aktualności / Kee Safety otrzymało Aprobatę Techniczną IBDiM dla balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy rurowych

Kee Safety otrzymało Aprobatę Techniczną IBDiM dla balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy rurowych

Kee Safety otrzymało Aprobatę Techniczną IBDiM dla balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy rurowych

Nasza firma, Kee Safety Sp. z o.o., otrzymała Aprobatę Techniczną Instytutu Badawczego Dróg i Mostów – IBDiM Nr AT/2011-02-2794, na stosowanie w budownictwie balustrad bezpieczeństwa na bazie złączy KEE KLAMP i KEE LITE. Przedmiotem Aprobaty Technicznej są ogrodzenia dla pieszych i rowerzystów produkcji Kee Safety należące do grupy urządzeń bezpieczeństwa drogowego - zobacz aprobatę.

Ogrodzenia firmy Kee Safety należą do grupy urządzeń zabezpieczających i kanalizujących ruch pieszych i rowerzystów. Celem ich zastosowania jest ochrona pieszych, a także innych uczestników ruchu przed nieprawidłowymi zachowaniami, jak nagłe wejście pieszych na jezdnię czy torowisko tramwajowe lub kolejowe albo przekraczaniem jezdni w miejscach niedozwolonych. Ogrodzenia mogą być wykorzystywane również do kanalizownia ruchu pieszych na niektórych ciągach komunikacyjnych oraz do zabezpieczania osób przed wodą i błotem rozpryskiwanym przez koła pojazdów.

Pełen tekst Aproty Technicznej IBDiM Nr AT/2011-02-2794 jest dostępny na życzenie - prosimy o kontakt z naszym biurem.

Więcej informacji o balustradach modułowych KEE KLAMP i KEE LITE znajdziecie Państwo na stronach balustrady i barierki ochrone.